BOLEIBOLA-VOLEIBOL Mailak-cursos: LH3, LH4, LH5, LH6

 El registro para este evento se encuentra cerrado

BOLEIBOLA / VOLEIBOL Mailak: LH3, LH4, LH5, LH6

GESTION DEPORTIVA: Club Voleibol Galdakao
 

EGUNA-DIA: Asteazkena - miercoles (EGIA) // Ostirala - viernes (Urreta Kiroldegia - Polideportivo Urreta)

ORDUTEGIA- HORARIO: 17:00 - 18:00

PREZIOA - PRECIO: 130€ ANUALES EN PAGOS DIRECTOS AL CLUB, distribuidos en 40, 50, 40€ a pagar antes de Navidad, Semana Santa y Mayo. EL CLUB SE ENCARGARÁ DE LOS COBROS.

HASIERA - COMIENZO: 2017/10/02

BUKAERA - FIN: 2018/05/31

 

1) IGE-KO ZERBITZUAK erabiltzeko derrigorrezkoa da bazkide izatea (12 € URTEKO ETA FAMILIAKO)
Para hacer uso de los servicios del AMPA es necesario ser socio (12 € AL AÑO Y POR FAMILIA):

Bazkide KODEA - Codigo de SOCIO: B

PREZIOA - PRECIO: 12 €

EPEA - PLAZO: Iraila - septiembre

KUOTA Nafarroako Rural Kutxako kontuan ordaindu, Kodea eta familiaren abizenak adieraziz.
Ingreso en Nafarroako Rural Kutxa, indicar código, y apellidos de la familia.

Adibidea - EjemploB González Pérez

Kontu zkia. - Nº Cuenta: 3008 0257 2029 9640 8627

 

IGE-KO ZERBITZUAK erabiltzeko derrigorrezkoa da bazkide izatea (12 € URTEKO ETA FAMILIAKO)

Para hacer uso de los servicios del AMPA es necesario ser socio (12 € AL AÑO Y POR FAMILIA) 

2 octubre 2017 9:00 AM   hasta   31 mayo 2018 9:00 AM
EGIA E.K.
GALDAKAO, BI 48960
Correo electrónico: