IGE/AMPA Gurutzeko Gurasoak

GURUTZEKO GURASOAK GANDASEGI I.G.E. – A.M.P.A.

Zer da Gurutzeko Gurasoak I.G.E.?

Dr. Gandasegi ikastetxeko Ikasleen Gurasoen Elkartea da. I.G.E.a autogobernatu egiten da eta Bazkide Biltzar eta Zuzendaritza Batzordearen bidez antolatzen da. Batzorde hau osatzen dutenak ondorengoak dira: Lehendakaria, Diruzaina, Idazkaria eta Bokalak.

Gure lana era eraginkor batean bete ahal izateko, zenbait Batzorde sortu ditugu, proiektu ezberdinak proposatu, kudeatu eta aurrera eramaten dituztenak: diruzaintza, euskera, jaiak eta kultur ekintzak, eskolaz kanpoko ekintzak, kirola, komunikazioa eta informazioa eta batzorde iraunkorra.

Nork har dekaze parte I.G.E. honetan?

Ikastetxe honetan seme alabarik duen edozein familia izan daiteke bazkide. Urteroko kuota baino ez da ordaindu behar. Kuota hau beharrezkoa dugu dirurik gabe ezin bait dira gauzak aurrera atera.

Hori dela eta, hemendik eskaera bat luzatzen dizuegu: EGIN ZAITEZTE BAZKIDE, eskolaren antolaketan parte hartu, horrela denon artean ikas komunitate sendo bat lortu ahal izateko. Gure seme alaben hezkuntza prozesua ez dagokio irakaslegoari bakarrik, lan honetan guk, familiek, erantzukizun handia dugu. Ikas komunitatea eskolako ikasleen heziketan parte hartzen dugun guztiok osatzen dugu: ikasle, irakasle, guraso, zuzendari, erakunde publiko eta pribatuak…

Zuen parte hartzea eskatzen dugu eta ez bakarrik kuota ordainduz. Bazkide izatea eta parte hartzea ez da gauza bera, lan hau aurrera atera ahal izateko zuen konpromezua behar dugu.

Nola parte hartu?

I.G.E. honek bazkideen partaidetza aktiboa lortu nahi du. Horretarako, bakoitzak ahal duen neurrian, bazkideei ekintzen antolaketan, partaidetza puntualetan, kudeaketan edo beste edozein modutan parte har dezatela eskatzen diegu, denen artean talde trinko bat lor dezagun. Kuota ordaintzeak ez zaituzte ezertara behartzen, baina zuen proposamenak beti ongietorriak izango dira.

Gurasoen inplikazioa gero eta handiagoa den heinean, emaitzak ere hobetu egingo dira. Bakoitzak urtean behin lan txiki bat egiten badu, denen artean lan handi bat egingo dugu eta honela gure seme alabek eskola aktibo baten partaide direla sentituko dute.

Beraz, ikas komunitate honen alde zerbait egiteko prest bazaudete, edozer, jakinarazi hurrengo Bazkide Biltzarrean, email baten bidez (gurutzekogurasoak@gmail.com) edo gure webgunea erabiliz (www.gurutzekogurasoak.eus). Utzi zuen izen eta telefonoa eta deituko dizuegu.

Jakinarazten dizuegu ere gure webgune berria martxan dagoela. Bertan I.G.E. –ak antolatutako ekintzei buruzko berriak jasoko dituzue, baita interesgarritzat jotzen dugun beste edozein informazio ere. Gainera, zuen proposamen, zalantza edo iradokizunak jasotzeko beste bide bat izatea nahiko genuke. Hau da helbidea: www.gurutzekogurasoak.com

Gurekin harremanetan jartzeko:

- Bazkide Biltzarretan

- Email bidez: gurutzekogurasoak@gmail.com

- Webgunearen bidez: www.gurutzekogurasoak.eus

-------------------------------------------------------------------------------------------------

GURUTZEKO GURASOAK

GANDASEGI I.G.E. – A.M.P.A.

¿Qué es la AMPA Gurutzeko Gurasoak?

La AMPA es la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del colegio Dr. Gandasegi. La AMPA se autogobierna y representa a través de la Asamblea de Socios y la Junta Directiva, formada por un Presidente, Tesorero, Secretario y Vocales.

Para lograr mayor operatividad la Junta organiza su trabajo en Comisiones, encargadas y responsables de proponer, gestionar y dinamizar los proyectos que ponemos en marcha: tesorería, euskera, actividades culturales y fiestas, actividades extraescolares, deporte escolar, comunicación e información y la comisión permanente.

¿Quién puede pertenecer a la AMPA?

Puede pertenecer a la AMPA cualquier familia con hijos o hijas en el centro. Sólo hay que pagar la cuota anual. La cuota anual por familia es necesaria porque sin recursos económicos el trabajo de la Asociación es muy limitado.

Por eso desde aquí OS PEDIMOS A TODOS QUE OS ASOCIEIS e involucréis en este proyecto que tiene como fin la creación de una comunidad educativa. No podemos encuadrar el proceso educativo en responsabilidad única y exclusiva de los docentes, las familias somos parte indispensable en esta tarea. La comunidad educativa la formamos todos los que participamos en el proceso educativo de los alumnos del centro: alumnos, profesores, padres, instituciones públicas y privadas…

Nos gustaría que los socios no se limitasen a pagar la cuota. No es lo mismo ser socio que participar. Comprometerse es necesario.

¿Cómo participar en la AMPA?

La AMPA quiere conseguir que la participación activa de sus socios sea una realidad, por eso todos los socios están llamados a participar en las distintas actividades, comisiones de trabajo y órganos de representación y gestión de la Asociación. Sólo así conseguimos formar un gran equipo. Pagar la cuota no os obliga a nada, pero vuestras aportaciones serán siempre bienvenidas.

Cuantos más padres y madres se impliquen y formen parte activa de la AMPA, mejor y más productivo será el resultado. Si se consigue que mucha gente se encargue de una pequeña cosa al año, aunque sólo sea una, multiplicamos nuestras fuerzas.

Participar es una forma de acostumbrar a nuestros hijos e hijas a sentir que forman parte de una escuela activa en la que todos participan en la medida de sus posibilidades. Para participar sólo tienes que comunicar tu disponibilidad en la próxima Asamblea de Socios, hacerlo vía email en la siguiente dirección: gurutzekogurasoak@gmail.com o mediante la nueva Web (www.gurutzekogurasoak.eus). Deja tu nombre y teléfono y te llamaremos.

Os comunicamos que nuestra Web está en marcha. En ella encontraréis toda la información relativa a las actividades que la AMPA organiza, además de cualquier información que recibamos y consideremos de interés. También queremos que sea una vía más para recibir vuestras propuestas, dudas y sugerencias. La dirección es: www.gurutzekogurasoak.com.

¿Cómo Contactar con la AMPA?

- En la Asamblea de Socios

- Mediante Correo electrónico: gurutzekogurasoak@gmail.com

- Mediante nuestra Web: www.gurutzekogurasoak.eus

-------------------------------------------------------------------------------------------------

LEHENDAKARIA / PRESIDENTE: Janire Landaluze

IDAZKARIA / SECRETARIA: Laura Trueba

DIRUZAINA / TESORERO: Francisco Pecharromán

BATZORDEKIDEAK / VOCALES:
Asier Amarika
Susana Sánchez
Begoña Campillo
Ana Sanchez

BATZORDEAK / COMISIONES:
Eskola kirola / Deporte escolar: Esti Fernandez, Juan Felix Ibarretxe, Asier Amarika, Aitziber Ramasco, Susana Pérez
Eskolaz kanpoko jarduerak / Extraescolares: Amaia Garcia, Idoia Sarduy, Carmen Lanza, Susana Sanchez