Lehen Hezkuntzako 3. mailako azterketan parte ez hartzera deitzen ditugu familiak / Llamamos a las familias a no participar en la evaluación de 3º de primaria

LOMCE eta Heziberrik ikasturte-amaierako ebaluazioa ezartzen dute Lehen Hezkuntzako 3. mailan. Gurean, orain arte 4. mailan egin den ebaluazio diagnostikoa ordezkatuko du ebaluazio honek.

Azterketa hau froga pilotu moduan egingo da 15 ikastetxe publikotan maiatzean.

Aldaketa honek ez du inolako justifikazio pedagogikorik eta hankaz gora ipiniko du orain arte egindako lan guztia froga diagnostikoekin, ez baitugu aukerarik izango aurreko ikasturteetako emaitzekin konparaketak egin eta hobekuntza planak ezartzeko. Are gehiago, ziklokako antolaketa apurtuko du lehen hezkuntzan.

Justifikaziorik gabeko LOMCEren aplikazio argia izanik eta seme-alabentzat inolako eragin akademikorik ez duenez, azterketa hauetan parte ez hartzera deitzen ditu EHIGEk familiak, eta aukeratzen diren ikastetxeetan froga honen kontrako kanpainak egingo dituela adierazten du.
La LOMCE y Heziberri establecen una evaluación final en el tercer curso de primaria, prueba que en nuestro caso sustituirá a la de diagnóstico que hasta este momento se ha realizado en cuarto.

Esta prueba se realizará como proyecto piloto en 15 centros públicos en el mes de mayo.

Este cambio no tiene ninguna justificación pedagógica y echará por tierra todo el trabajo realizado hasta ahora a través de las pruebas de diagnóstico, ya que careceremos de comparativas de cursos anteriores que permitan implantar planes de mejora. Además, obligará a romper con la organización por ciclos en primaria.

Al ser una clara aplicación de la LOMCE, no tener ninguna justificación y no suponer un efecto académico para sus hijas e hijos, EHIGE llama a las familias a que no permitan que sus hijos realicen dicha prueba y manifiesta que realizará campañas en contra de esta prueba en los centros piloto seleccionados.